• darkblurbg
    100% maatwerk | 100% resultaat

We weten allang dat je je als organisatie voortdurend moet blijven ontwikkelen en verbeteren. Zo blijf je op koers in een omgeving die steeds sneller verandert. Valkuilen zijn vaak de dagelijks operationele klussen waardoor de echt belangrijke zaken blijven liggen. Dit vraagt om een doordacht maatwerk aanpak, waarbij iedereen de schouders eronder zet en vreemde ogen en expertise die helpen om in beweging te komen en te blijven.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat mensen niet willen veranderen maar wel willen verbeteren. En daar gaat het om! 

0-meting: meeluisteren & intakegesprekken

De te trainen medewerkers, vestigingen of afdelingen worden bij aanvang van het traject bezocht door de trainer. Tijdens de intakegesprekken worden doelstellingen afgestemd en krijgt de trainer een goedbeeld van de persoonlijke leerdoelen en het niveau van de deelnemers. Ook verzamelt de trainer specifieke casuïstiek om deze te kunnen verwerken in de training. Alle bevindingen worden teruggekoppeld aan en besproken met de betrokken manager(s) en uiteraard nemen we alle adviezen en uitkomsten mee in het maatwerk trainingstraject.

0-meting: de mysteryscan

De mysteryscan bestaat uit een aantal mystery calls, mails en visits, waardoor we een objectief beeld krijgen van de klantgerichtheid van de organisatie. Maar ook of de medewerkers in staat zijn om commercieel door te pakken en af te sluiten. De uitkomsten van de scan worden besproken met het management en gepresenteerd aan de medewerkers tijdens de kick-on.

Persoonlijke profielen

Bij de aanvang van een in company verbetertraject maken we graag gebruik van persoonlijke profielen.

Deze profielen zijn:

  • een objectief leermiddel en eenvoudig te begrijpen
  • wetenschappelijk onderbouwd met hoge betrouwbaarheidsgraad
  • sterke kanten én aandachtspunten worden ontdekt, benut en aangepakt

Kick-on

Tijdens de kick-on bijeenkomst wordt het gehele te trainen team inclusief management uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst. Ze krijgen dan een presentatie van de aanleiding en het plan van aanpak. Wat zijn de doelstellingen en de verwachtingen? Daarnaast is er tijdens deze sessie ruimte voor eigen input, want wat leeft er en welke ideeën zijn er? Aan het einde van de bijeenkomst geeft het gehele team commitment af aan de geformuleerde uitgangspunten. Dit is tevens de belangrijkste doelstelling van deze bijeenkomst.

Trainingen / workshops

Onze trainingen zijn bijzonder praktijkgericht, to-the point en geven deelnemers energie, enthousiasme en nieuwe inzichten. We spelen in op de actuele situatie binnen de organisatie en bieden een platform waar deelnemers zowel kennis en ervaringen halen als brengen. Hierdoor bieden we een verdieping in bestaande vaardigheden en kennis.

Coaching on-the-job

Tijdens de coaching on-the-job gaan de medewerkers aan de slag met de vaardigheden, die nodig zijn voor het voeren van succesvolle klantgesprekken. We gaan het gebruik van de technieken uit de trainingen praktisch verfijnen. Van theorie naar praktijk! De trainer luistert mee en geeft korte en krachtige feedback op de verschillende klantinteracties. We sluiten de live coaching altijd af met een samenvatting, conclusies en het maken van afspraken.

Borgingsinstrumenten

  • overleg dedicated trainer(s) en manager(s)
  • aanwezigheid manager(s) tijdens trainingen
  • uitreiking persoonlijke map
  • e-learning
  • certificaat