• darkblurbg

Een eigen Academy binnen jullie organisatie zorgt voor vakmanschap en onderscheiding. Medewerkers krijgen de kans om zich continu te ontwikkelen. En dat maakt jullie als werkgever onderscheidend, opvallend en aantrekkelijk.

 

Maar eerst: wat is een Academy precies?

Van een leerhuis of Academy tot een opleidingscentrum of leerplein: er zijn tal van benamingen voor de plek in een organisatie waar medewerkers intern worden opgeleid. Meestal is het een website of systeem dat voor medewerkers inzichtelijk maakt welke trainingen en opleidingen ze kunnen volgen. Of het is een afdeling die leertrajecten aanbiedt en organiseert. Tegelijkertijd is het ook een plek waar je de aanwezige kennis in je organisatie zichtbaar maakt én deelt. Dit interne systeem helpt dus medewerkers structureel zich te ontwikkelen. Een Academy draagt altijd bij aan de organisatiestrategie en -doelstellingen.

 

Waarom is een Academy zinvol?

In de praktijk zien we een aantal redenen waarom organisaties een Academy opzetten:

  • Je wilt niet meer alleen ad hoc opleiden, maar een systeem hebben waar mensen gemotiveerd en structureel kunnen werken aan hun ontwikkeling.
  • Je wilt kennis van senioren overdragen op junioren.
  • Medewerkers moeten zich voortdurend aanpassen en hun vaardigheden updaten om succesvol diensten en producten te blijven leveren.
  • Een Academy is ook een recruitment- en verbindingsmiddel zijn voor (nieuwe) medewerkers.

 

Zo zet je via 7 stappen een Academy op

Een eigen Academy creëren klinkt wellicht ingewikkeld, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. Wij kunnen jullie volledig ontzorgen.
Wij faciliteren dit proces van A-Z. Wat wil zeggen dat wij wel met jullie samen werken, maar jullie zo min mogelijk belasten. Zo zorgen we samen voor een succesvolle Academy, terwijl jullie gewoon kunnen blijven doen waar jullie goed in zijn.

Stap 1: intakegesprek en organisatie-analyse

In het gesprek met ons komt het volgende aan bod:

  • visie, missie en kernwaarden
  • organisatie-inrichting en -doelstellingen
  • marktontwikkelingen en uitdagingen
  • ambitieniveau medewerkers: gap gewenst gedrag/kennis/mindset/vaardigheden versus de realiteit
  • praktische kaders (financieel, etc.)

Stap 2: formuleren strategische visie

Waarom willen jullie een Academy opzetten? Wat voegt het toe? Welke kpi’s willen jullie hanteren en realiseren? En wat is nodig voor optimaal leerplezier en maximaal leerrendement? We komen tot een eenduidige visie op leren en een strategie, waarbij leren centraal staat en alles afgestemd is op de doelgroep (learning centric approach).

Stap 3: bepalen structuur

Op welke wijze wordt de Academy gemanaged? Hoe worden beslissingen genomen? Wie is eindverantwoordelijk? Welk beleid is er over leren en ontwikkelen? Wie is opdrachtgever en wie is opdrachtnemer? Zo bouwen we aan een succesvolle academie, omdat de toegevoegde waarde zichtbaar is.

Stap 4: keuzes tav de Academy inrichting

Wij ondersteunen jullie graag van A-Z bij de organisatie van het opzetten en inrichten van de Academy, zoals het learning management systeem (lms), het Academy team, de te bepalen leerlijnen en development en ontwikkelen van alle content.

Stap 5: introduceren Academy

Je kunt je catalogus nog zo mooi gevuld hebben, maar als je het niet op de juiste manier overbrengt, dan wordt het niet gebruikt. Maak daarom een helder communicatieplan. Zet bijvoorbeeld een campagne op.

Stap 6: onderhouden Academy

Een inspirerende leeromgeving is aan verandering onderhevig. Om relevant te blijven moet je vernieuwen, niet alleen de content, maar ook het systeem en de technologie.

Stap 7: meet resultaten en vier successen!

Bekijk vanuit verschillende perspectieven hoe je het succes wilt meten. Meet je de ontwikkeling van de medewerkers? De klanttevredenheid? Bepaal je focus en leg vast wanneer je tevreden bent.