• darkblurbg

Hoe kan het management zo goed mogelijk richting geven aan de organisatie, aan zichzelf, aan hun teams en zorgen dat hun mensen de talenten ten volle benutten? De antwoorden op deze vragen staan centraal tijdens onze management programma’s, waarbij het huidige niveau, de branche en de organisatie cultuur het vertrekpunt vormen. En uiteraard de gezamenlijke gedefinieerde ambitie het eindpunt.

Leidinggeven in lastige tijden

Proactief gedrag binnen een team/organisatie is van dagelijks belang. We weten dat sommige medewerkers in crisistijd duidelijke eigenaarschap tonen terwijl anderen even helemaal de weg kwijt kunnen zijn omdat ze het gevoel hebben dat ze geen of weinig toegevoegde waarde hebben. Wij helpen je om heel concreet met je eigen vragen aan de slag te gaan. We gebruiken het theoretisch kader van Covey en Arbinger en gaan samen met jou onderzoeken hoe je op dit moment de juiste keuzes kunt maken zodat je sterker met je team uit een crisis zult komen.

Winstgevende (sales)meeting

Vaak worden (sales)meetings wekelijk of tweewekelijks op team- of afdelingsniveau gehouden en is er sprake van een lage betrokkenheid en matig lerend karakter. Dat kan anders. Wij helpen om van de (sales)meeting letterlijk de ‘kick-off’ van de week, waarna iedereen met veel energie aan de week begint. 

Strategiedag Klantbelevingsblauwdruk

Klantbeleving is het geheel van interacties dat de klant heeft met een organisatie en haar producten/diensten. We gaan aan de slag met het stappenplan om tot jullie eigen unieke klantbelevingsblauwdruk te komen. Dit bestaat uit: de gewenste klantbeleving, het optimale gedrag van medewerkers, het benodigde stimulerende werkklimaat en het gewenste optimale leiderschap. De uitkomst van deze strategiedag is jullie Klantbelevingsblauwdruk: een helder en eenduidig uitgangspunt voor alle vervolgstappen.

Klantgericht leiderschap

Elke organisatie is zich bewust van het belang van klantgerichtheid, maar met klantgericht leiderschap zetten jullie een bewuste extra stap: er wordt gekozen voor de klant en klantgerichtheid is onderdeel van de cultuur en het DNA van jullie organisatie. In deze training koppelen we het eigen voorbeeldgedrag aan de te zetten stappen die leiden tot het bouwen van een compleet klantgericht team.

Coach de Coach

Als start van onze verbetertrajecten volgen de betrokken leidinggevenden de ‘coach de coach’ training. Hierbij maken we afspraken over hun ondersteunende taken en motiverende rol tijdens het trainingstraject. Hieronder valt het begeleiden, coachen en ondersteunen van de te trainen medewerkers. En het fungeren als aanspreekpunt bij vragen en problemen. Op deze manier worden de nieuwe vaardigheden optimaal geborgd binnen de organisatie.

Leiderschapsboost

Vanuit een gezamenlijke visie op leiderschap formuleren we samen met de leidinggevenden heldere stappen voor de door hen uit te voeren activiteiten. We noteren de uitdagingen die de organisatie nóg succesvoller maken en vertalen deze vervolgens heel praktisch naar het basis ABC model van leiderschap: Aansturen, Beoordelen en Consequenties.

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven werkt uitstekend bij onze verbetertrajecten.
We gaan aan de slag met de ondersteunende taak en motiverende rol van de leidinggevenden. Hieronder valt het begeleiden, coachen en ondersteunen van hun medewerkers. En het fungeren als aanspreekpunt bij vragen en problemen. Hierbij maken we gebruik van een trainingsacteur, waardoor praktijksituaties zo reëel mogelijk nagebootst worden, zodat de managers kunnen oefenen met succesvol gedrag.

Management Excellence met Insights Discovery

Vind de managementstijl die bij je past! Tijdens deze training leren de managers zichzelf herkennen en krijgen ze inzicht hoe te managen zonder het gevoel te hebben zich in allerlei bochten te moeten wringen. Met extra aandacht voor mogelijke blinde vlekken en suggesties voor ontwikkeling. Managers ontwikkelen hierdoor razendsnel hun persoonlijke en authentieke stijl.

ELLA – 100 days online programma

Er wordt veel tijd en geld besteed aan het werven van nieuwe managers, zowel intern als extern. Als de manager eenmaal op zijn plaats is, zijn de verwachtingen hoog bij collega's, medewerkers, de baas van de manager en de manager zelf. Maar vaak ontbreekt het aan goede ondersteuning die de nieuwe manager helpt om te presteren in overeenstemming met de verwachtingen. De resultaten zijn vertraagd of ontbreken. Met ELLA krijgen nieuwe managers een persoonlijke online coach als gids voor de eerste cruciale 100 dagen. ELLA is in het gebruik toegesneden op het individu en volledig gericht op het geven van een vliegende start aan nieuwe managers in de eerste 100 dagen.