• darkblurbg
  • darkblurbg

Je kunt veel, maar je kunt niet alles. Persoonlijk leiderschap gaat over de kunst om binnen de organisatie waar je werkt je eigenheid en je potentieel in te zetten en tegelijk je beperkingen onder ogen te zien. Want je werkt op je best en bent het meest in balans als je jouw rol op een persoonlijke manier invult en daarbij je talenten benut. Maar hoe ontwikkel je dit?

Weten wie je bent met Insights Discovery!

Inzicht in je eigen kwaliteiten en voorkeuren dankzij de methode van Insights Discovery. Insights Discovery is een inspirerend instrument, dat de persoonlijke voorkeursstijlen van mensen meet. Het is een methode die inzicht geeft in de wijze waarop de deelnemers in communicatie met anderen acteren en in de wijze waarop zij hun beslissingen nemen. Als start van deze training wordt er voor elke deelnemer een Insights Discovery persoonlijkheids-profiel gegenereerd. Het profiel geeft een duidelijk beeld van de sterke en minder sterke (te ontwikkelen) kwaliteiten en biedt concrete handvatten voor persoonlijke communicatie en ontwikkeling. De training is interessant, herkenbaar, interactief en uiterst effectief.

Doelen stellen

Hoe kun je het elke dag een beetje leuker en makkelijker maken voor jezelf, jouw klanten en collega’s? Vanuit een heldere visie ga je aan de slag met het verhelderen van je doelstellingen en de eenduidige interpretatie hiervan. Wat zijn jouw succesfactoren en wanneer ben je ook écht succesvol? En wat zijn jouw valkuilen bij het maken en realiseren van doelen? Je zegt gedag tegen uitstelgedrag en maakt een concreet plan dat getoetst is aan de Eisenhower theorie oftewel wat is voor jou écht belangrijk en écht urgent?

Authenticiteit

Wanneer je authentiek bent, werk je vanuit eigen kracht! Om dit te kunnen is het ontzettend belangrijk om te weten wat jouw normen en waarden zijn. Wat is jouw drive en passie? Wat zijn jouw talenten die (mits goed ingezet) je vleugels geven? Wat is lastig voor je en en op welke momenten kom je jezelf tegen? Doen waar je goed in bent en doen waar je blij van wordt vergroot de kwaliteit van je leven. In deze training werk je bewust aan het (her)uitvinden van jouw kracht.

Assertiviteit

Grenzen bewaken en je eigen koers varen, dat wil toch iedereen!
Toch zijn goede keuzes maken, richting bepalen, ‘nee’ zeggen en zelf de regie nemen niet voor iedereen zo gemakkelijk als dat het soms lijkt. Voor iedereen die hier soms mee worstelt hebben wij deze mooie training samengesteld. Als uitgangspunt hanteren we wat JIJ écht wilt en daarna zoomen we in op hoe jij daarnaar kunt gaan handelen. Uiteraard op een manier waarbij je respect houdt voor jezelf en je omgeving. In de training leer je beter te definiëren wat belangrijk voor je is en hoe je beter voor jezelf leert opkomen.

Persoonlijke effectiviteit

Stephen Covey schreef het toonaangevende boek 'De 7 zeven eigenschappen van effectief leiderschap'. Deze eigenschappen helpen om persoonlijke én werk gerelateerde doelen op een effectieve manier te realiseren. Deze doelen vormen de leidraad voor mensen die bewust en effectief in het leven willen staan. De verschillende eigenschappen versterken elkaar en zetten een proces van persoonlijke en interpersoonlijke groei in beweging. In deze training maken we een reis langs deze zeven eigenschappen van effectief persoonlijk leiderschap. Daardoor krijgen deelnemers meer regie over hun eigen leven en werk, een betere focus op prioriteiten, meer grip op kostbare tijd en een mooie verdieping van relaties door betere communicatie. Dat gun je toch iedereen én jezelf!

Jezelf en de ander beter begrijpen

In deze training gaan we aan de slag met mindset en tools om effectiever te kunnen (samen)werken. Denk hierbij aan waarom we doen wat we doen? Wat voegt waarde toe? Hoe kan de samenwerking slimmer? Hoe kun je problemen voorkomen? Door o.a. drijfveren te signaleren en/of te creëren bij jezelf en bij de ander. Zowel verbaal als non-verbaal. Aan de slag met luisteren, samenvatten en doorvragen en negatieve reacties/bezwaren weerleggen. De ervaring leert dat we hierbij vaak een of meerdere persoonlijke blinde vlekken ontrafelen om deze vervolgens voor je laten werken.