• darkblurbg
    Onze meetinstrumenten

Naast alle verschillende soorten trainingen en workshops hebben wij nog vele andere oplossingen en mogelijkheden om organisaties en teams te ondersteunen in klantgerichter en commerciëler werken. Waaronder assessments, persoonlijkheidsprofielen en een uitgebreide mysteryscan. Meer weten? Wij horen graag van je!

Beoordelingen

Een assessment is een psychologisch onderzoek, waarbij verschillende hulpmiddelen, zoals tests, vragenlijsten, interviews en rollenspelen (praktijksimulaties) worden gebruikt om er achter te komen of men geschikt is voor een bepaalde functie. De kern van een assessment is, dat men in staat wordt gesteld zelfgekozen, gedragsmatige reacties te geven. 

Er zijn selectie- en ontwikkelassessments. Bij de eerste vorm gaat het om de geschiktheid voor een specifieke functie. Wat men presteert op zo’n assessment wordt afgezet tegen specifieke functie-eisen en/of tegen de prestaties van andere kandidaten en er volgt een selectiebeslissing. Bij de tweede vorm wordt gekeken wat de zwakke en sterke punten zijn met betrekking tot de huidige en mogelijke toekomstige functies, gevolgd door een ontwikkeladvies.

Profielen

Het Klantenbedrijf is gecertificeerd om persoonlijkheidsprofielen zoals Insights Discovery en DISC te genereren. En tevens talentenprofielen via de TMA talenten analyse. 

Insights Discovery

Insights Discovery is een inspirerend instrument, dat de persoonlijke voorkeursstijlen van mensen meet en wordt vaak ingezet bij persoonlijke ontwikkeling. Het is een methode, die ervoor zorgt, dat de medewerker zichzelf leert herkennen en inzicht verkrijgt in de wijze waarop hij/zij in communicatie met anderen acteert. De professionele manier van je kunnen ‘verbinden’ met de verschillende menstypen zorgt voor veel betere slagvaardigheid en daadkracht in sales en management.

DISC profiel 

Het DISC-model is een veel toegepaste en makkelijk te begrijpen methode dat inzicht geeft in het gedrag van mensen. Het geeft niet alleen inzicht in het eigen gedrag, krachten en valkuilen… ook in dat van anderen. Dat is heel waardevol, want daardoor zijn medewerkers beter in staat mensen te benaderen zoals ZIJ benaderd willen worden. Door DISC-profielen in te zetten krijgen deelnemers een goed beeld van zichzelf, leren ze de stijl van een ander te herkennen en daar op een effectieve manier op in te spelen. Ze weten zich in de ander te verplaatsen en dat komt de relatie ten goede: de onderlinge verhouding en communicatie verbetert enorm. En dat kost ook nog eens minder frustratie en negatieve energie.

TMA Talentenprofiel

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de medewerker centraal. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. 

De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit- en re-integratie vraagstukken. Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht, inclusief de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag welke de kandidaat besteed achter zijn computer. De vragenlijst voor de kandidaat bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het beste bij hem passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de medewerker ontrafeld en op simpele wijze alle drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten, competentieniveau en beroepsinteresses in kaart gebracht. 

De uitkomsten van de talenten-analyse (talentenprofiel) worden altijd persoonlijk teruggekoppeld en besproken met de deelnemer door onze trainer. Ideaal voor sales-, service- en management functies!

Mysteryscan

Mystery visits

Een mystery visit is een beproefd middel om vanuit de optiek van de klant de totale dienstverlening van een organisatie te toetsen. Dit geeft gerichte verbeterpunten voor persoonlijk klantcontact. De visits, analyse en rapportage voorkomen of doorbreken o.a. bedrijfsblindheid.

Mystery calls

De kwaliteit van de telefonische dienstverlening blijkt bij de service perceptie bij (potentiële) klanten van essentieel belang. De aspecten, waarop de service perceptie van klanten is gebaseerd, blijken vrij universeel en daarom is de kwaliteit hiervan goed meetbaar. De calls, analyse en rapportage brengen in kaart welk serviceniveau geboden wordt.

Mystery mails

Bij menig dealerbedrijf komt 50% van de (informatie) aanvragen via ‘virtuele’ klanten binnen. De snelheid en de kwaliteit van ook het e-mail verkeer blijkt bij de service perceptie van (potentiële) klanten van groot belang. De mails, analyse en rapportage geven duidelijk aan hoe jullie scoren en wat de verbeterpunten zijn.

Klantenpanel

Jouw klant is jouw beste adviseur. Het klantenpanel is een beproefd instrument binnen het kwalitatief klantonderzoek. Klantenpanels inspireren, toetsen en laten levensechte personen zien. Ze verbinden cijfers en feiten aan de belevingswereld van klanten.

Ga daarom de dialoog aan via een eigen klantenpanel. De facilitator van het Klantenbedrijf begeleidt het gesprek en maakt gebruik van creatieve discussietechnieken. Minimaal zes, maximaal veertien klanten praten anderhalf tot twee uur over wat voor hen belangrijk is. Waar hebben ze behoefte aan? Wat is belangrijk voor klanten? Wat veroorzaakt tevredenheid? Waar worden klanten ontevreden van? De organisatie luistert, de klant heeft de hoofdrol. Willen klanten willen op een eigentijdse manier en in eigen woorden hun mening en visie over producten en dienstverlening kunnen geven. Een klantenpanel is dus een goed middel om in contact te staan ​​te staan ​​met klanten en om hen mee te laten denken over ontwikkeling en optimalisatie van het producten- en dienstenaanbod.