• darkblurbg
  • darkblurbg

Een krappe arbeidsmarkt en een groeiende gig-economie. En medewerkers die meer verwachten van hun werkgever en controle willen over hun werk en privéleven. Dit vraagt om een andere benadering om talent te werven en te behouden. Die laat zien waar het je als werkgever om gaat en waarbinnen medewerkers echt centraal staan. Onze trainingen geven inzicht in de grote uitdagingen en bieden inspiratie voor oplossingen.

Employee journee mapping

Binnen beginnen is buiten winnen!
Medewerkers hebben een sleutelpositie wanneer het gaat om de loyaliteit van klanten en de merkbeleving. Zij geven een merk en de interactie met de organisatie tenslotte vorm en karakter. Belangrijk dus om te weten wat jouw medewerkers nodig hebben om de gewenste klantbeleving over te brengen. Employee journey mapping is bij uitstek geschikt om in korte tijd het gedrag en de beleving van medewerkers in kaart te brengen, te begrijpen en te visualiseren. Deze krachtige tool helpt om aan de beleving van medewerkers een betekenisvolle invulling te geven, wat weer impact heeft op de loyaliteit van medewerkers en op het succes van de organisatie.

Learning & development binnen organisaties

Learning & Development van medewerkers binnen organisaties vergt de nodige kennis. Welke instrumenten zetten we in? Hoe leren medewerkers optimaal binnen de bestaande mogelijkheden? Hoe dragen we zorg dat het geleerde optimaal geborgd wordt in de dagelijkse praktijk? Hoe evalueren en meten we de kwaliteit van leren binnen de organisatie? Op welke manier zorgen we ervoor dat leren een onderdeel wordt van onze cultuur? In de training Learning & Development binnen Organisaties wordt dieper ingegaan op leren, ontwikkelen en opleiden binnen organisaties.

Werkgeluk ‘fluitend naar je werk’

Deze training is geschikt voor iedereen die zijn of haar werkgeluk wil vergroten. Wil je iedere dag graag fluitend naar je werk gaan en is dat nu niet het geval? Of heb je het best goed naar je zin op het werk, maar knaagt er iets, alleen weet je niet precies wat? Deze dag gaan we actief aan de slag met jouw eigen werkgeluk. We nemen je mee in wat werkgeluk volgens de boeken en onderzoeken is. Door de verschillende praktische opdrachten en oefeningen krijg je direct inzicht in je eigen werkgeluk. Wat loopt minder goed en hoe komt dat? Waar ben je al tevreden mee en hoe vergroot je jouw werkgeluk verder? Iedereen gaat naar huis met concrete handvatten die meteen toepasbaar zijn in het werk.

Vitale en gelukkige organisatie

Hoge werkdruk, mobiliteit, werk-privé balans, gezond leven, binden en boeien.
Thema's die meer dan ooit actueel zijn en waar steeds meer werkgevers een verantwoordelijkheid voelen. Je wilt graag gezonde, tevreden medewerkers die lekker in hun vel zitten en goed hun werk doen. Maar hoe pak je dit aan?
In deze training hebben we op een interactieve manier aandacht voor vragen als:
• Wat bedoelen we met vitaal en gelukkig werken?
• Wat levert hierin investeren op?
• Wat kun je als leidinggevende/werkgever doen om vitaliteit en werkgeluk te stimuleren?
• Wat is de impact van je mindset?

Verbindend en hybride samenwerken

In deze training staat centraal hoe je resultaatgericht plaats- en tijdonafhankelijk werkt aan taken en projecten en daarbij met elkaar in verbinding blijft. Door op een flexibele manier zelfsturend te zijn, zijn werk en privéleven beter op elkaar afgestemd. Dit vergroot de kwaliteit en productiviteit. In deze training leer je meer over de balans tussen individueel werken en samenwerken en hoe dit zo effectief en doeltreffend mogelijk kan. Kortom; aan de slag met hoe je online verbindend samenwerkt met collega’s, klanten én leidinggevenden.

Cultuurverandering

Cultuur zegt iets over hoe we dingen hier doen. Het zegt iets over hoe mensen denken, hun gewoonten, normen en waarden. Het zit verweven in mensen en is daarmee niet tastbaar. Iedere cultuurverandering vraagt eerst om het krijgen van inzichten in de huidige cultuur, er is bewustwording nodig. Vanuit daar kan met elkaar worden bekeken wat de reden en de wens achter de cultuurverandering is. Tijdens de training staan we stil bij de 'waarom’ vraag. Dit creëert draagvlak bij de mensen van het team. Vanuit daar kan er stap voor stap gewerkt worden naar de gewenste cultuur.

Recruitment day

Het organiseren van een Recruitment Day (wervingsdag) biedt potentiële werknemers een uitstekende gelegenheid om jullie bedrijf te bezoeken, met personeelsleden te praten, vragen te stellen en te begrijpen hoe het is om voor jullie te werken. Jullie als werkgever krijgen juist beter inzicht in hoe de werkzoekende in een sociale omgeving functioneert, met anderen omgaat en zichzelf presenteert. Voor een succesvolle Recruitment Day is een goede organisatie, communicatie en coördinatie nodig. Wij assisteren jullie graag bij alle voorbereiding én uitvoering. Op naar jullie eigen maatwerk Recruitment Day met win-win voor allen!

Onboarding

Onboarding gaat veel verder dan alleen zorgen dat een nieuwe werknemer op zijn of haar eerste werkdag een paar handen schudt en uitleg krijgt over procedures. Een goede onboarding is essentieel om medewerkers langdurig aan je organisatie te binden. Het is het ideale moment om ze mee te nemen in de bedrijfscultuur, doelstellingen, diverse projecten etc. Het is belangrijk dat ze tijdens een goede onboarding hun nieuwe colllega's, de interne structuren en daarmee de organisatie goed leren kennen. Tijdens deze maatwerk training ontdek je hoe de kracht van nieuw personeel optimaal benut wordt en behouden blijft. Zodat nieuwe medewerkers zich onderdeel voelen van het team, zich thuis voelen in de organisatie en weten wat er van hen verwacht wordt.

Diversiteit, inclusie en gelijkheid

‘voorbij de labels’
Tijdens deze training krijgen alle deelnemers inzicht in de werking van onbewuste vooroordelen en uitsluitingsmechanismen. Ze worden zich bewust van hun eigen vooroordelen die voortkomen uit hun eigen referentiekader. Tijdens de training gaan we op praktische wijze aan de slag met begrippen als diversiteit, inclusie en gelijkheid. We geven handvaten over hoe men op de werkvloer aan de slag kan gaan om elkaar beter te leren kennen en elkaar écht te gaan zien.

Young talent academy

Het doel is om een geselecteerde groep van ambitieuze en high-potential medewerkers te boeien, te binden en verder te ontwikkelen. Jullie eigen en unieke In Company Academy wordt door ons gefaciliteerd en biedt een mooi en interessant maatwerk programma aan (ca. 2 tot 4 dagen per jaar) waardoor de deelnemers verder op weg worden geholpen in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Iedereen krijgt helder inzicht in zijn of haar persoonlijke ambities, competenties, drijfveren en kwaliteiten. Vanuit daar krijgt men concrete tools om ermee aan de slag te gaan om zo tot de beste versie van zichzelf te komen.