• darkblurbg

Een team. Het is eigenlijk een samenspel tussen verschillende spelers. Speel je het spel goed? Dan haal je met plezier betere resultaten. Maar kent iedereen wel dezelfde spelregels? Samenwerken is essentieel binnen een team. Onze trainers helpen jouw organisatie om het beste uit je team te halen!

Interne communicatie

Een goede interne communicatie zorgt voor een zo effectief mogelijke samenwerking en sfeer in de organisatie. De medewerkers met de klantcontacten zijn de spin in het web en communiceren ook veelvuldig met collega’s. Om dit goed te laten verlopen, is een duidelijke communicatie noodzakelijk. Aan de slag met de eigen communicatieve vaardigheden!

Succesvol samenwerken

Een goede samenwerking begint bij de kracht en passie van elk teamlid. Aan de slag met waar eenieder goed in is en energie van krijgt, zodat dit zo effectief mogelijk ingezet wordt en valkuilen vermeden worden. Op die manier verandert het team in een high performing team en wordt het rendement van alle individuen, het team en de organisatie enorm vergroot.

Teamscan

Om de bedrijfsdoelen te halen en het werk op tijd af te krijgen, is een goede samenwerking binnen het team van essentieel belang. Wanneer het team als een goed geoliede machine functioneert, wordt er optimaal gepresteerd. Aan de slag met de voorwaarden voor een goede samenwerking. Bijkomend voordeel: een goede samenwerking draagt altijd bij aan een prettige werksfeer!

Team Insights

Insights Discovery is een zeer waardevolle tool voor teams. Het maakt op een positieve wijze inzichtelijk hoe het team met elkaar communiceert en op bepaalde situaties reageert. Met de verkregen inzichten groeien het respect en de waardering voor elkaar. Hierdoor wordt er plezieriger en effectiever samengewerkt, waardoor het team nog succesvoller kan zijn.

Feedback training

Kritische feedback geven of ontvangen, is voor veel mensen best lastig. Daardoor wordt het geven van feedback vaak vermeden: een gemiste kans. Constructieve feedback geven en ontvangen is essentieel om te groeien. Zowel voor het individu als het team. Het vermijden kan er toe leiden, dat onuitgesproken issues een grote rol gaan spelen. Het op een respectvolle manier bespreekbaar maken van wat er speelt, werkt verlichtend. Het voorkomt dat de mug een olifant wordt!

Effectief communiceren

Hoe komt de boodschap juist over en ‘landt’ deze bij de ander? In ieder bedrijf lopen verschillende typen mensen rond. Niet iedereen denkt en handelt hetzelfde. Centraal staat de mensentypologie met de 4 communicatiestijlen. Welke valkuilen zijn er binnen de diverse stijlen? En welke uitdagingen? De theorie wordt direct toegepast in interactieve opdrachten, waardoor teams direct leren het beste uit elkaar te halen.

Intervisie

Intervisie werkt aan persoonlijk en onderling vertrouwen; de medewerkers geven elkaar concrete handvatten voor het ingebrachte dilemma. Daarnaast ontwikkelen de medewerkers vraag- en luistertechnieken en ontdekt het team haar eigen oplossend vermogen. Na afloop van de intervisie reflecteren de deelnemers op de eigen rol tijdens de intervisie en krijgen ze daarbij feedback.