• darkblurbg

Hoe kan het management zo goed mogelijk richting geven aan de organisatie, aan zichzelf, aan hun teams en zorgen dat hun mensen de talenten ten volle benutten? De antwoorden op deze vragen staan centraal tijdens onze management programma’s, waarbij het huidige niveau, de branche en de organisatie cultuur het vertrekpunt vormen. En uiteraard de gezamenlijke gedefinieerde ambitie het eindpunt.

Strategiedag Klantbelevingsblauwdruk

Klantbeleving is het geheel van interacties dat de klant heeft met een organisatie en haar producten/diensten. We gaan aan de slag met het stappenplan om tot jullie eigen unieke klantbelevingsblauwdruk te komen. Dit bestaat uit: de gewenste klantbeleving, het optimale gedrag van medewerkers, het benodigde stimulerende werkklimaat en het gewenste optimale leiderschap. De uitkomst van deze strategiedag is jullie Klantbelevingsblauwdruk: een helder en eenduidig uitgangspunt voor alle vervolgstappen.

Klantgericht leiderschap

Elke organisatie is zich bewust van het belang van klantgerichtheid, maar met klantgericht leiderschap zetten jullie een bewuste extra stap: er wordt gekozen voor de klant en klantgerichtheid is onderdeel van de cultuur en het DNA van jullie organisatie. In deze training koppelen we het eigen voorbeeldgedrag aan de te zetten stappen die leiden tot het bouwen van een compleet klantgericht team.

Coach de Coach

Als start van onze verbetertrajecten volgen de betrokken leidinggevenden de ‘coach de coach’ training. Hierbij maken we afspraken over hun ondersteunende taken en motiverende rol tijdens het trainingstraject. Hieronder valt het begeleiden, coachen en ondersteunen van de te trainen medewerkers. En het fungeren als aanspreekpunt bij vragen en problemen. Op deze manier worden de nieuwe vaardigheden optimaal geborgd binnen de organisatie.

Leiderschapsboost

Vanuit een gezamenlijke visie op leiderschap formuleren we samen met de leidinggevenden heldere stappen voor de door hen uit te voeren activiteiten. We noteren de uitdagingen die de organisatie nóg succesvoller maken en vertalen deze vervolgens heel praktisch naar het basis ABC model van leiderschap: Aansturen, Beoordelen en Consequenties.

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven werkt uitstekend bij onze verbetertrajecten.
We gaan aan de slag met de ondersteunende taak en motiverende rol van de leidinggevenden. Hieronder valt het begeleiden, coachen en ondersteunen van hun medewerkers. En het fungeren als aanspreekpunt bij vragen en problemen. Hierbij maken we gebruik van een trainingsacteur, waardoor praktijksituaties zo reëel mogelijk nagebootst worden, zodat de managers kunnen oefenen met succesvol gedrag.

Time management

In deze training krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen planning en leren zij invloed uit te oefenen op hun activiteiten. Doelstelling is persoonlijk leiderschap door het verhogen van de productiviteit (meer doen) met minder stress. En tegelijkertijd het uitvoeren van juist díe activiteiten en zaken die er absoluut toe doen; oftewel meer effect door de juiste prioritering.

‘Management Excellence’ Insights Discovery

Vind de managementstijl die bij je past! Tijdens deze training leren de managers zichzelf herkennen en krijgen ze inzicht hoe te managen zonder het gevoel te hebben zich in allerlei bochten te moeten wringen. Met extra aandacht voor mogelijke blinde vlekken en suggesties voor ontwikkeling. Managers ontwikkelen hierdoor razendsnel hun persoonlijke en authentieke stijl.

Trendwandeling Amsterdam

We laten jullie inspireren en leren van andere retailers. Jullie team ervaart live de best-practices uit verschillende branches door een trendwandeling door Amsterdam. Deze trendwandeling biedt inzicht in de diverse trends en de wijze waarop daarmee door de verschillende aanbieders wordt omgegaan. We bekijken en bespreken aan de hand van een concreet marketing- of verkoopvraagstuk diverse branches. Centraal staat de aanpak van vooroplopende winkels en (lokale) ketens, zoals flagshipstores van o.a. Apple, Mini en Tesla, maar ook trendy winkels en specialiteitenzaken die inspelen op de behoeften van stadsbewoners. We bezoeken diverse winkels en concepten, we bespreken de trends en we zullen relevante ontwikkelingen toelichten die van belang zijn. Aan het einde van de wandeling bespreken we de opgedane inzichten en de ideeën die jullie hieruit meenemen voor jullie eigen uitdagingen.